Jak państwo rekompensuje Ukraińcom zniszczone mienie?

Alisa Shcherbina
13 marca 2023
Komentarze 0
Source: Vista Create

Ukraina przyjęła ustawę, która określa procedurę wypłaty odszkodowań za mienie zniszczone podczas wojny. Jak uzyskać te wypłaty?

Około 2,4 mln osób na Ukrainie straciło swoje domy w wyniku ataku Rosji. Dokładna liczba zniszczonych nieruchomości jest niemożliwa do obliczenia ze względu na trwające działania wojenne na terytorium Ukrainy. 23 lutego br. Rada Najwyższa przyjęła ustawę nr 7198 «O rekompensacie za uszkodzenie i zniszczenie niektórych kategorii nieruchomości w wyniku działań wojennych, aktów terrorystycznych i sabotażu spowodowanych agresją wojskową Federacji Rosyjskiej». Ustawa ta przewiduje wypłaty pieniężne za mienie, które zostało uszkodzone lub zniszczone w wyniku agresji rosyjskiej.

Jakie są warunki i zasady otrzymania odszkodowania za zniszczone mienie?

Zgodnie z ustawą nr 7198, odszkodowanie mogą otrzymać tylko obywatele Ukrainy, którzy posiadają prawo własności do zniszczonego mienia mieszkalnego. W tym samym czasie:

 • pod uwagę brane jest mienie, które zostało uszkodzone lub zniszczone od 24 lutego 2022 r;
 • wypłaty można otrzymać za lokale mieszkalne, które zostały uszkodzone lub całkowicie zniszczone. Chodzi o mieszkania, dworki, obiekty budowlane wraz z konstrukcjami nośnymi i zewnętrznymi, a także domki letniskowe i budynki ogrodowe oraz inne lokale mieszkalne;
 • ustawa obowiązuje przez trzy lata od zakończenia lub odwołania stanu wojennego na terenie, na którym znajduje się uszkodzona nieruchomość;
 • wydłużono termin na złożenie wniosku o wypłatę odszkodowania za zniszczone mieszkanie. Wniosek taki można złożyć w czasie wojny, a także w ciągu roku po jej zakończeniu;
 • do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu, który może potwierdzić własność lub umowę kupna nieruchomości. Wymagane są dowody fotograficzne przedstawiające nieruchomość przed i po zniszczeniu.

Odpowiednia Komisja Odszkodowawcza dokona przeglądu złożonych wniosków i podejmie decyzje w sprawie odszkodowań. Komisje takie będą powoływane przez organy wykonawcze rad gmin, a także administracji wojskowej lub cywilno-wojskowej.

Jakie są przyczyny odmowy przyznania odszkodowania?

Właściciele nieruchomości mieszkalnych, które na dzień wprowadzenia stanu wojennego znajdowały się na terenie czasowo okupowanym, czyli były zajęte przed 24 lutego 2022 r., nie będą mogli otrzymać odszkodowania lub zwrotu kosztów za uszkodzone lub zniszczone mienie.

Odszkodowania nie otrzymają też osoby znajdujące się na listach sankcyjnych lub karane za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu państwa. Dotyczy to również ich spadkobierców.

Zapraszamy do śledzenia nas na naszym kanale telegramu https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl, gdzie można znaleźć ciekawe i przydatne informacje.

Możliwości uzyskania odszkodowania za zniszczone lub uszkodzone mienie

W przypadku uszkodzenia mienia nie wypłaca się odszkodowania pieniężnego. W takim przypadku proponuje się odtworzenie mienia poprzez prace budowlane i/lub dostarczenie materiałów budowlanych.

Właściciele zniszczonej nieruchomości będą mogli otrzymać za odszkodowaniem certyfikat mieszkaniowy. Dokument ten potwierdza gwarancje państwa dotyczące zapewnienia rekompensaty finansowej w postaci określonej kwoty na zakup nowego mieszkania. Dotyczy to również nowych mieszkań, które zostaną wybudowane w przyszłości.

Właściciele prywatnych domów będą mieli wybór. Mogą otrzymać albo certyfikat mieszkaniowy na zakup mieszkania lub domu, albo rekompensatę pieniężną. Wpłaty te będą wpływać na konto, z którego finansowana będzie odbudowa.

Należy pamiętać, że nie ma dokładnej kwoty dopłaty gotówkowej ani ograniczeń co do lokalizacji, rodzaju i wielkości nowego mieszkania. Certyfikat może być używany przez pięć lat od daty wydania. Jeśli cena mieszkania będzie niższa niż kwota zaświadczenia, ta część zapłaty zostanie zwrócona z reparacji od Federacji Rosyjskiej.

Na czyj koszt zostanie zwrócona ukraińska własność?

Środki, które zostaną przeznaczone na odbudowę lub zakup nowej nieruchomości dla obywateli Ukrainy, będą przekazywane:

 • z budżetów państwowych i samorządowych;
 • od różnych międzynarodowych instytucji finansowych;
 • od międzynarodowych inwestorów i wierzycieli;
 • z międzynarodowej pomocy technicznej i/lub finansowej;
 • z reparacji i innych płatności, które zostaną pobrane od Federacji Rosyjskiej;
 • z innych źródeł niezabronionych przez prawo ukraińskie, w tym z lokalnych funduszy utworzonych specjalnie w celu wypłaty i odbudowy uszkodzonych/zniszczonych nieruchomości.

Jak uzyskać wypłatę za zniszczone mienie?

Aby otrzymać rekompensatę finansową za uszkodzone lub zniszczone mienie, należy dostarczyć niezbędne dokumenty i przejść przez określone procedury.

 1. Wypełnij i złóż wniosek o zwrot kosztów za pośrednictwem Diia, Centrum Usług Administracyjnych, notariusza lub ZUS.
 2. Po otrzymaniu wniosku przez odpowiedni organ, wnioskodawca zostanie powiadomiony o decyzji w ciągu 5 dni kalendarzowych. Zostanie również wskazany termin profesjonalnej kontroli mieszkania.
 3. W ciągu 30 dni osoby odpowiedzialne dokonają kontroli mieszkania.
 4. W ciągu 3 dni po przeprowadzeniu kontroli mieszkania konieczne jest uzyskanie aktu kontroli mieszkania.
 5. Konieczne jest uzyskanie zaświadczenia stwierdzającego uznanie danej osoby za pokrzywdzoną.
 6. Po otrzymaniu zaświadczeń należy zgłosić się do Państwowego Rejestru Praw do Nieruchomości. Zarejestrować wypowiedzenie własności zniszczonego mieszkania i uzyskać zaświadczenie.
 7. W ciągu 3 dni roboczych otrzymać decyzję od odpowiedniego organu. Albo o przyznaniu odszkodowania (z dokładną kwotą wypłat), albo o odmowie przyznania odszkodowania pieniężnego.
 8. Otrzymać zaświadczenie o mieszkaniu pieniężnym za pośrednictwem Diia.
 9. Wybrać mieszkanie na rynku nieruchomości.
 10. Jeśli wybrane mieszkanie kosztuje więcej niż kwota zaświadczenia, możesz dopłacić z własnych pieniędzy.

Zobacz też: Pomoc finansowa ze strony gminy w trudnych sytuacjach życiowych

Pierwszy komplet dokumentów wymaganych do złożenia wniosku

 • Wypełniony wniosek, który jest niezbędny do kontroli mienia uszkodzonego w wyniku zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej.
 • Kopia dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek i potwierdzająca jej obywatelstwo ukraińskie lub specjalny status.
 • Kopia numeru identyfikacyjnego podatnika lub innego dokumentu zawierającego numer rejestracyjny zgodnie z Kodeksem podatkowym Ukrainy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez wnioskodawcę uszkodzonego mieszkania. Dokument musi być aktualny w momencie składania wniosku o przeprowadzenie kontroli mieszkaniowej.

Drugi zestaw dokumentów.

 • Wniosek w dowolnej formie o wypłatę odszkodowania pieniężnego za nieruchomość. Należy również wskazać dane karty bankowej (konta), na które zostanie zaksięgowana wypłata. We wniosku należy zaznaczyć, że nie było innych wniosków do odpowiednich instytucji o wypłatę.
 • Kopia zaświadczenia uznającego wnioskodawcę za osobę poszkodowaną w sytuacji kryzysowej.
 • Kopia protokołu oględzin zniszczonego mienia.
 • Zaświadczenie informacyjne (wyciąg) o zawieszeniu własności nieruchomości w związku z jej zniszczeniem.
Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *