Zmiany dla ukraińskich dzieci w polskich szkołach w roku szkolnym 2023-2024

Yana Zakharchuk
Dzieci, Polska, Studenci | 9 września 2023
Komentarze 0
Dziewczyna czytająca książkę-PL

Minął pierwszy tydzień nowego roku szkolnego, a na uczniów i ich rodziców czeka jeszcze wiele nowości w polskich placówkach edukacyjnych. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się, jakie zmiany zaszły w systemie edukacji.

Regulamin kształcenia dzieci ukraińskich w Polsce w roku akademickim 2023/2024

W nowym roku akademickim 2023/2024 przepisy dotyczące kształcenia studentów z Ukrainy w polskich szkołach zostały rozszerzone i uzupełnione. Tak więc w tym roku studenci z rodzin uchodźców z Ukrainy będą mieli następujące możliwości:

  • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego w wymiarze co najmniej sześciu godzin tygodniowo, indywidualnie lub w grupach (do 15 osób);
  • zdawać egzaminy końcowe z języka obcego, którego nie uczyli się w ramach kształcenia obowiązkowego;
  • wprowadzenie odrębnych terminów składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów (termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego upływa 15 marca 2024 r.).
  • nie podlega klasyfikacji rocznej w klasie przysposabiającej do pracy, jeżeli rada pedagogiczna stwierdzi, że dziecko nie posiada wystarczającej wiedzy z języka polskiego do uzupełnienia braków edukacyjnych; w takim przypadku uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia klasy przysposabiającej do pracy.

W tym roku akademickim możliwe jest, w uzasadnionych przypadkach, zaangażowanie ukraińskich pracowników niebędących nauczycielami, którzy mają prawo do prowadzenia zajęć pedagogicznych i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z Ukrainy w państwowych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, za zgodą dyrektorów instytucji.

Ponadto w roku akademickim 2023-2024, w celu bardziej obiektywnej oceny uczniów z Ukrainy, w skład grupy egzaminatorów wejdą osoby niewpisane do ewidencji egzaminatorów do sprawdzania prac egzaminacyjnych uczniów klas ósmych oraz na świadectwo ukończenia szkoły średniej. Istnieje możliwość zmiany programu nauczania przez dyrektora szkoły za zgodą rady pedagogicznej i rady rodziców, a także możliwość ukończenia polskiej szkoły średniej z pozytywnymi rocznymi ocenami z głównych przedmiotów nauczanych w klasie 8 i pomyślnym zdaniem egzaminów końcowych na koniec klasy 8.

Szczególna uwaga zostanie poświęcona ukraińskim uczniom niepełnosprawnym: będą oni mogli liczyć na przyjęcie do przedszkoli specjalnych i szkół specjalnych na podstawie wniosku rodziców lub opiekunów. Dzieci objęte kształceniem specjalnym z powodu niepełnosprawności (do 24 roku życia włącznie) lub uczęszczające do ośrodków edukacyjnych lub kolonii dla nieletnich będą mogły przedłużyć naukę o maksymalnie 2 lata.

Innowacje dla wszystkich uczniów w polskich szkołach w roku akademickim 2023/2024

Nowy rok szkolny przyniósł wiele zmian w systemie edukacji i polskich szkołach w ogóle. Innowacje dotyczą nauczycieli, rodziców i wszystkich uczniów uczących się w polskich szkołach. Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Pomoże to być na bieżąco z najważniejszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Darmowe laptopy

Wszyscy czwartoklasiści w polskich szkołach publicznych i prywatnych otrzymają darmowe laptopy do nauki. Wszyscy nauczyciele, którzy będą zatrudnieni na umowę o pracę w placówce oświatowej od 30 września 2023 r., otrzymają kupony o wartości 2500 zł na zakup laptopa.

Zobacz też: Dofinansowanie 700 złotych z UNHCR – odpowiadamy na najważniejsze pytania

Nowy przedmiot „Biznes i zarządzanie”

W tym roku akademickim Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło nowy przedmiot, Biznes i Zarządzanie, który zastąpi Podstawy Przedsiębiorczości, nauczane w pierwszych i drugich klasach liceów i techników. Uczniowie liceów i techników będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu od 2027 roku. Zmiany te zostały wprowadzone w celu rozwijania u uczniów umiejętności zarządzania, pracy w zespole i zarządzania finansami. Nowy przedmiot będzie nauczany w wymiarze 2 godzin tygodniowo oraz 8 godzin tygodniowo dla uczniów, którzy wybiorą rozszerzony program nauczania.

Zmiany w programie przedmiotu „Technologia”

W klasach IV-VI szkół średnich do programu nauczania zostanie włączona dodatkowa sekcja „Technologia”. Lekcje będą koncentrować się na bezpieczeństwie drogowym i korzystaniu z transportu, w tym rowerów i skuterów elektrycznych.

Drugi język obcy – łacina

W klasach VII-VIII szkół podstawowych, liceach i technikach zamiast drugiego języka obcego (do wyboru) będzie nauczany język łaciński. Takie zmiany będą dostępne tylko w placówkach oświatowych, które wprowadzą ten przedmiot. Uczniowie będą mogli wybrać język łaciński i kulturę antyczną z rozszerzonym programem nauczania, aby przystąpić do egzaminu maturalnego od roku akademickiego 2026/2027.

Zmiany w programie przedmiotu „Podstawy wychowania fizycznego”

Od września 2023 r. wprowadzone zostaną zmiany w programie Podstawy Wychowania Fizycznego. Obowiązkowe standardy zostaną wprowadzone w klasach IV-VIII szkół średnich. Normy będą ustalane w marcu i kwietniu:

  • Bieg wahadłowy 10 razy na 5 metrów;
  • Skok w dal z pozycji stojącej;
  • bar;
  • Bieg na 20 m.

Program nauczania języka polskiego jest rozszerzony o gry

Ministerstwo Edukacji Narodowej wdrożyło innowacyjny projekt Gry na Świecie. Program nauczania języka polskiego zostanie teraz uzupełniony o gry komputerowe: This War of Mine dla gimnazjum oraz Gra Szyfrów dla klas VII-VIII. Ministerstwo Edukacji i Nauki zaznacza, że w przyszłości do programu nauczania zostaną dodane kolejne gry komputerowe.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Możliwość komentowania została wyłączona.