Jak będzie działać centrum wizowe we Lwowie: nowe zasady ubiegania się o polską wizę

Natalia Kowalenko
Polska, Praca | 2 września 2023
Komentarze 0
Mapy geograficzne, dokumenty, wiza do polski lwów-PL Source: pexels.com, Author: Nataliya Vaitkevich

Do niedawna Ukraińcy mieszkający w Polsce mogli ubiegać się o polską wizę bez konieczności opuszczania kraju. Niedawno jednak weszły w życie nowe zasady ubiegania się o wizę. W rezultacie obywatele Ukrainy nie będą już mogli ubiegać się o wizę w polskim konsulacie przebywając poza Ukrainą. 

Jakie są nowe zasady ubiegania się o polską wizę?

Ogłoszone przez Rząd RP zmiany w procedurze uzyskiwania polskiej wizy dla obywateli Ukrainy oznaczają przede wszystkim, że Ukraińcy nie będą już mogli uzyskać dokumentu wizowego podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z nowymi wymogami, osoba ubiegająca się o polską wizę krajową, w tym za pośrednictwem poczty lub pełnomocnika, musi koniecznie przebywać w kraju, w którym znajduje się konsulat, czyli na Ukrainie.

Według strony internetowej stanu:

Cudzoziemiec przebywający poza terytorium jednego z ww. państw, w tym Polski, nie jest uprawniony do skutecznego ubiegania się o wizę w polskim konsulacie znajdującym się w jednym z ww. państw, ani zaocznie, ani przez pełnomocnika.

Przypominamy, że wprowadzona wcześniej możliwość złożenia wniosku drogą pocztową lub za pośrednictwem osoby upoważnionej miała na celu ułatwienie procedury wizowej w aktywnej fazie pandemii COVID-19, a następnie, wraz z wybuchem wojny na Ukrainie, miała ułatwić procedurę wizową dla Ukraińców. Obecnie procedura wizowa prowadzona jest wyłącznie przez Główny Urząd Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Niemniej jednak, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, Polska, jako członek UE, powraca do realizacji unijnego rozporządzenia (nr 810/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r.) w sprawie wydawania wiz cudzoziemcom. I to właśnie to rozporządzenie wymaga, aby osoba, która potrzebuje wizy, ubiegała się o nią osobiście. Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Pomoże to być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Należy pamiętać, że Ukraińcy nadal mogą ubiegać się o wizę za pośrednictwem poczty lub pełnomocnictwa, ale osoba ta musi nadal przebywać w kraju, w którym znajduje się konsulat, do którego wysyłane są dokumenty. Jedynym wyjątkiem są osoby niepełnoletnie, w przypadku których dokumenty mogą być składane przez rodziców lub opiekunów prawnych – osobiście i podczas pobytu na Ukrainie.

Jak wygląda dziś składanie dokumentów w centrum wizowym we Lwowie?

Obecnie wnioski o wizę krajową do Polski we Lwowie można składać bezpośrednio w Konsulacie RP lub w formie przekazu pocztowego (w tym przypadku nie trzeba odwiedzać Centrum, a paszport z wizą zostanie dostarczony z powrotem na adres na Ukrainie). Wniosek można złożyć dopiero po wstępnej rejestracji, opłaceniu usługi i otrzymaniu terminu złożenia wniosku. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Polskiego Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych we Lwowie, który został otwarty 29 sierpnia 2022 roku. Wcześniej, 12 sierpnia, firma podpisała umowę z rządem Polski na przetwarzanie wniosków o polskie wizy krajowe.

Polskie centrum wizowe we Lwowie znajduje się pod następującym adresem:

Centrum składania wniosków wizowych jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30, zamknięte w święta i weekendy. Oficjalna strona internetowa Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych we Lwowie znajduje się tutaj. Tutaj można znaleźć szczegółowe informacje na temat godzin pracy i usług świadczonych przez instytucję. Znajdują się tu również szczegółowe instrukcje dotyczące rejestracji wniosku wizowego, który można natychmiast utworzyć online.

Zobacz też: Jaką pomoc finansową mogą otrzymać Ukraińcy w Polsce?

Przypominamy, że wraz z otwarciem centrum wizowego we Lwowie, Konsulat Generalny RP zaprzestał przyjmowania wniosków o wizy krajowe dla obywateli Ukrainy. Na dzień dzisiejszy tylko następujące osoby mogą uzyskać wizę krajową w Konsulacie Generalnym bez uprzedniej rejestracji za pośrednictwem centrum wizowego:

 • członków rodzin obywateli polskich/UE;
 • posiadacze Karty Polaka i członkowie ich najbliższej rodziny;
 • członkowie rodzin posiadaczy Karty Stalowej uzyskanej na podstawie Karty Polaka;
 • wnioskodawców, którzy otrzymali wizy w ramach programu BUSINESS HARBOUR (wymagany jest wcześniejszy wniosek przesłany pocztą elektroniczną na adres wiza.lwow@msz.gov.pl).

Ponadto osoby mogą ubiegać się bezpośrednio w konsulacie (po wcześniejszej rejestracji na stronie e-Konsulat) o wizę Schengen i kartę pobytu. Wcześniej pisaliśmy o tym, jakiej pomocy można oczekiwać w konsulacie Ukrainy w Polsce.

Co się stanie, jeśli złożysz wniosek o polską wizę we Lwowie, nie przebywając na Ukrainie?

Zgodnie z wyjaśnieniami rządu, jeżeli polski konsulat w obcym państwie otrzyma wniosek, a w trakcie jego rozpatrywania okaże się, że osoba ubiegająca się o wizę nie przebywa na terytorium państwa, w którym mają być wydane dokumenty wizowe, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Zostanie on zwrócony. Dotyczy to również Ukraińców:

Jeśli Konsulat Generalny RP we Lwowie otrzyma wniosek wizowy od osoby, która nie przebywa na Ukrainie, nie będzie on rozpatrywany i zostanie zwrócony do nadawcy.

W związku z tym Konsulat Ukrainy w Gdańsku apeluje do Ukraińców o ostrożność przy ubieganiu się o wizy z pomocą nielegalnych pośredników. Na dzień dzisiejszy odnotowuje się coraz więcej przypadków, w których Ukraińcy stają się ofiarami oszustów, którzy obiecują wydanie dokumentów wizowych z naruszeniem prawa i zasad obywatelom Ukrainy przebywającym obecnie w Polsce. Jak wyjaśnia konsul, sama wiza nie daje prawa do pobytu za granicą – jest ważna tylko wtedy, gdy zostanie podstemplowana przez polskiego strażnika granicznego na odpowiedniej stronie paszportu, gdzie wiza jest umieszczona. Oznacza to, że tylko w połączeniu z pieczątką daje prawo do ubiegania się o zezwolenie na pobyt w Polsce.

W związku z tym, wjeżdżając do Polski na podstawie ważnej wizy krajowej, to posiadacz takiej wizy powinien być najbardziej zainteresowany tym, aby straż graniczna na polskiej granicy umieściła datownik na odpowiedniej stronie paszportu. W przypadku nieotrzymania stempla, nie pozostaje nic innego, jak wrócić na Ukrainę i ponownie przekroczyć granicę ukraińsko-polską, zgodnie z wymaganą procedurą.

Tym, którzy już dali się nabrać i zapłacili za usługi pośredników podczas pobytu w Polsce, konsul radzi rozpocząć procedurę ubiegania się o wizę jeszcze raz – tym razem osobiście. A jeśli nawet udało Ci się uzyskać wizę bez wyjazdu na Ukrainę, przebywasz w Polsce nielegalnie. W takim przypadku konsulat radzi skontaktować się z policją i złożyć skargę na oszustów. Tylko to może przynieść satysfakcję. Należy również jak najszybciej rozwiązać kwestię legalizacji pobytu.

Jak Ukraińcy w Polsce mogą się zalegalizować po wygaśnięciu wizy?

W rządowym wyjaśnieniu przypomniano, że zgodnie ze specustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Ukraińcy mogą legalnie przebywać w Polsce do 4 marca 2024 r., a w określonych przypadkach dłużej (do 31 sierpnia w przypadku polskich uczniów i ich rodziców lub do 30 września 2024 r. w przypadku absolwentów z rodzicami i studentów). Dotyczy to zarówno tych, którzy stali się uchodźcami po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na pełną skalę 24 lutego 2022 r., jak i tych, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed rozpoczęciem wojny i przebywali w kraju na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, które wygasły do 1 lipca 2024 r. W związku z tym nie ma obecnie potrzeby pilnego opuszczania Polski w celu przedłużenia lub ubiegania się o nową wizę.

Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do osób, którym udzielono ochrony czasowej, Ukraińcy przebywający w Polsce na podstawie przekroczonej polskiej wizy mogą legalnie przebywać w kraju, ale nie są uprawnieni do pracy ani korzystania z pomocy społecznej. Mogą oni odzyskać dostęp do rynku pracy i zabezpieczenia społecznego poprzez zadeklarowanie celu swojego pobytu jako ochrony czasowej lub poprzez złożenie wniosku o Kartę Pobytu Czasowego lub Stałego (za pośrednictwem urzędów wojewódzkich w miejscu aktualnego zamieszkania).

Jakie są rodzaje wiz pracowniczych w Polsce?

Aby ubiegać się o wizę pracowniczą, musisz najpierw zdecydować, jak długo zamierzasz pozostać w Polsce. Rodzaj wizy może się różnić w zależności od czasu trwania pobytu. Obecnie w Polsce dostępne są następujące rodzaje wiz pracowniczych:

 • C 05 to krótkoterminowa wiza Schengen wydawana w przypadku, gdy pracownik nie posiada paszportu biometrycznego, a okres pracy w Polsce nie przekroczy 90 dni.
 • D 05 to rodzaj wizy krajowej. Ten rodzaj wizy nie jest odpowiedni dla osób, które planują pracować sezonowo, ponieważ z tym rodzajem wizy można pracować 180 dni w roku.
 • D 05a – ta wiza pozwala na pracę przez dziewięć miesięcy w roku. Jeśli więc planujesz pracować sezonowo, ta wiza będzie dla Ciebie odpowiednia.
 • D 06 to wiza, która pozwala na pracę przez rok. Nie nadaje się do pracy sezonowej.

Podpisując umowę o pracę, należy dokładnie zapoznać się z jej warunkami. Jest to kluczowy czynnik w uzyskaniu wizy. Jeśli otrzymasz wizę, która nie obejmuje Twojego rodzaju pracy, nie będziesz mógł legalnie pracować w Polsce.

Jakie dokumenty są wymagane do ubiegania się o wizę

Przed udaniem się do centrum składania wniosków wizowych należy zebrać wszystkie niezbędne dokumenty. Pakiet dokumentów będzie się różnić w zależności od rodzaju dokumentu wizowego, o który będziesz się ubiegać.

Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy pracowniczej

 1. Paszport, który musi być ważny przez co najmniej trzy miesiące po wygaśnięciu wizy krajowej;
 2. Kopia pierwszej strony paszportu;
 3. Jeśli posiadasz inny paszport, musisz dołączyć go do swoich dokumentów;
 4. Ukraiński paszport;
 5. Kopia stron 1 i 2 ukraińskiego paszportu, a także tych zawierających informacje o stanie cywilnym i miejscu zameldowania.
 6. Ukraiński numer identyfikacyjny (NIP) i jego kopia;
 7. Dwa zdjęcia o wymiarach 3,5×4,5. Należy pamiętać, że twarz powinna zajmować 70-80% kadru. Zdjęcie musi być aktualne, tj. wykonane nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia dokumentów.
 8. Formularz wniosku wizowego należy wypełnić odręcznie alfabetem łacińskim;
 9. Ubezpieczenie zdrowotne (oryginał i kopia). Najlepiej wykupić ubezpieczenie w firmach zarejestrowanych w Unii Europejskiej.
 10. Oryginał i kopia zezwolenia na pracę.

Dokumenty potrzebne do uzyskania wizy Schengen

 1. Oświadczenie potwierdzające zdolność finansową do pobytu w strefie Schengen;
 2. Informacje o możliwości zakwaterowania (pokój hotelowy itp.);
 3. Dokument dotyczący wykonywanego zawodu.
Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *