Ochrona tymczasowa w dla uchodźców z Ukrainy w Austrii

Karol Popko
16 stycznia 2024
Komentarze 0
Miasteczko austriackie Source: Vista Create

Rząd Austrii przygotował dla obywateli Ukrainy rozwiązanie, które ułatwi im legalny pobyt w tym kraju. Na czym polega ochrona tymczasowa? Jak można uzyskać dowód tymczasowy, będąc uchodźcą z Ukrainy? Odpowiadamy na te oraz podobne pytania związane z przebywaniem na terenie Austrii osób uciekających przed wojną.

Na czym polega ochrona tymczasowa obywateli Ukrainy w Austrii?

Status ochrony tymczasowej to prawo do legalnego pobytu na terenie Austrii przesiedlonych obywateli Ukrainy. Korzystając z niego, uchodźcy mogą przebywać na terenie tego państwa przez przynajmniej rok z możliwością przedłużenia tego okresu.

Zezwolenie na pobyt w Austrii

Obywatel Ukrainy ma prawo do tymczasowego, legalnego pobytu w Austrii. Co istotne, nie musi on ubiegać się o ochronę międzynarodową (czyli status uchodźcy). Rejestrując się w Austrii jako wysiedleniec, obywatel Ukrainy otrzyma specjalny dowód tożsamości „Ausweis für Vertriebene”. Stanowi on potwierdzenie jego legalnego pobytu na terenie Austrii. Jeśli nie może wrócić do kraju, ma możliwość przedłużenia zezwolenia na kolejny rok.

Jakie jeszcze wsparcie mogą otrzymać obywatele Ukrainy?

Kto może skorzystać z ochrony tymczasowej w Austrii?

O status ochrony tymczasowej mogą ubiegać się:

 • obywatele Ukrainy mieszkający w Ukrainie,
 • inni obywatele państw trzecich oraz bezpaństwowcy, którzy zostali wysiedleni z Ukrainy (przez trwający tam konflikt zbrojny),
 • obywatele Ukrainy, którzy przebywali w Austrii legalnie i ze względu na sytuację na Ukrainie nie mogą wrócić do kraju.
 • członkowie rodzin osób spełniających powyższe warunki (nieletnie dzieci, rodzice, inni krewni mieszkający w tym samym gospodarstwie domowym, małżonkowie, partnerzy).

Dowody tożsamości dla obywateli Ukrainy – jak uzyskać?

Potwierdzeniem prawa do pobytu jest dowód tożsamości dla osoby wysiedlonej. Mając go, nie trzeba starać się o uzyskanie azylu.

 • Trzeba zgłosić się na najbliższy posterunek policji.
 • Należy okazać takie dokumenty jak: paszport, akt urodzenia, akt małżeństwa, dowód osobisty, prawo jazdy.

Na podstawie tych dokumentów Federalny Urząd ds. Cudzoziemców i Azylu wystawi dowód tożsamości, a potem prześle go na wskazany we wniosku adres.

Przed wyjazdem do Austrii i po przyjeździe do niej — ważne informacje

Przed wyjazdem do Austrii

Pracownicy UNHCR/UNHC udzielają pomocy osobom opuszczającym Ukrainę. Kontaktując się z nimi, można uzyskać informacje o tym, jak w sposób bezpieczny wyjechać z kraju i dotrzeć do Austrii. Ponadto pracownicy UNHCR/UNHC sprawdzają potrzebne dokumenty i zbierają niezbędne dane osobowe od obywateli Ukrainy chcących wyjechać z kraju.

Należy powiadomić personel UNHCR/UNHC, jeśli:

 • kraj ma opuścić więcej osób (np. rodzina z dziećmi),
 • osoba wyjeżdżająca z Ukrainy ma specjalne potrzeby medyczne (np. porusza się na wózku inwalidzkim).

Po przyjeździe do Austrii

 • Podczas rejestracji zebrane zostaną wszystkie niezbędne dane – na podstawie paszportu, aktu urodzenia dziecka, aktu małżeństwa lub innych dokumentów.
 • Zostaną pobrane odciski palców – od osób powyżej 14. roku życia.
 • Obywatel Ukrainy otrzyma formularz – powinien go uzupełnić i wysłać do Austriackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Mieszkanie tymczasowe

 • Po przyjeździe do Austrii, obywatel Ukrainy zostaje zakwaterowany we wskazanym miejscu.
 • Miejscem zakwaterowania może być Wiedeń lub inny z krajów związkowych Austrii.
 • Mieszkanie tymczasowe przeznaczone jest do krótkiego pobytu. Stanowi ono formę pomocy pilnej i natychmiastowej.

Mieszkanie długoterminowe

W ramach ochrony tymczasowej obywatel Ukrainy może też otrzymać długoterminowe zakwaterowanie. Rodzaj i warunki zakwaterowania mogą różnić się w zależności od konkretnej sytuacji (np. dostępności mieszkań czy innych kwater).

Czy będę mógł pracować w Austrii?

Tak, po otrzymaniu zezwolenia na pobyt w formie dowodu osobistego dla przesiedleńców (Ausweis für Vertriebene), będziesz mieć pełny dostęp do austriackiego rynku pracy.

Warto mieć na uwadze, że prawo do podjęcia konkretnej pracy przysługuje dopiero po otrzymaniu pozwolenia na pracę (Beschäftigungs-bewilligung). Zezwolenie to jest wydawane przez Austriackie publiczne służby zatrudnienia (Arbeits-markt-service lub AMS). Procedura jest szybka i nieskomplikowana.

Czy można podróżować do innych krajów?

Posiadając specjalny dowód tożsamości dla osób przesiedlonych (Ausweis für Vertriebene) i paszport, możesz podróżować po Europie w strefie Schengen bez wizy na okres nie dłuższy niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Posiadając ważny dowód tożsamości dla przesiedlonych można ponownie wjechać do Austrii w dowolnym momencie. Jednak trzeba pamiętać, że prawo do pobytu może wygasnąć przedwcześnie, jeśli wyjedziesz z Austrii na dłuższy czas, np. przeprowadzając się do innego kraju. Możliwe są jednak krótkie wyjazdy bez wygaśnięcia zezwolenia na pobyt.

Masz dodatkowe pytania?

W tym celu uruchomiono infolinię, z którą można skontaktować się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, dzwoniąc pod numer
dni w tygodniu, dzwoniąc pod numer +43 1 2676 870 9460. Infolinia chętnie udzieli informacji w języku ukraińskim, rosyjskim, niemieckim i angielskim.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://help.unhcr.org/moldova/wp-content/uploads/sites/95/2022/03/FAQ-_-Temporary-Protection-in-Austria_UKR.pdf

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *