Jakie możliwości daje status osoby poszukującej pracy w Polsce?

Yana Zakharchuk
Polska, Praca | 10 lipca 2023
Komentarze 0
Znalezienie pracy w Polsce Source: Vista Create

Znalezienie dobrze płatnej pracy i praca w dobrym zespole przez długi czas to marzenie każdego. Niestety, czasami można stracić pracę lub pracodawca może zbankrutować. W takich sytuacjach w Polsce można zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Przeczytaj nasz artykuł o różnicy między tymi dwoma statusami i specyfice bycia osobą poszukującą pracy. 

Status osoby poszukującej pracy w Polsce: różnice i cechy szczególne

W Polsce istnieją dwa pojęcia: bezrobotny i poszukujący pracy, a z prawnego punktu widzenia istnieją pewne różnice między tymi statusami.

Osoba poszukująca pracy to szerokie pojęcie. Przede wszystkim osoba poszukująca pracy to osoba zarejestrowana w urzędzie pracy. Na pierwszy rzut oka status ten jest bardzo zbliżony do statusu osoby bezrobotnej. W końcu osoba bezrobotna to także osoba zarejestrowana w urzędzie pracy i uprawniona do pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Niemniej jednak większość osób stara się uzyskać oficjalny status bezrobotnego w Polsce i korzystać ze wszystkich jego przywilejów, o które mogą ubiegać się obywatele Ukrainy z PESEL UKR.

Status osoby poszukującej pracy będzie przydatny, gdy dana osoba myśli o zmianie pracy. W końcu status bezrobotnego nie jest przyznawany osobie, która ma już płatną pracę. Dlatego status osoby poszukującej pracy daje możliwość zwrócenia się do urzędu pracy o pomoc w znalezieniu nowej pracy, nawet pozostając w starym miejscu pracy.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram pod adresem https://t.me/ukrainianinpolandpl, naszej strony na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl, а oraz naszej strony na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/ukrainian_in_poland_pl, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Prawa i obowiązki osoby posiadającej status poszukującego pracy

Jeśli chodzi o pomoc ze strony urzędów pracy, osoby poszukujące pracy i osoby bezrobotne mają wiele takich samych możliwości. Po otrzymaniu statusu osoby poszukującej pracy zarejestrowane osoby mają prawo do następujących korzyści:

 • dostęp do ofert pracy, które są dostępne tylko dla zarejestrowanych osób w urzędzie pracy;
 • bezpłatne konsultacje ze specjalistami na temat przyszłej kariery i zatrudnienia;
 • finansowanie wydatków związanych z poszukiwaniem pracy;
 • nostryfikacja dyplomu;
 • potwierdzenie określonego poziomu wykształcenia;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów i certyfikatów;
 • uzyskanie licencji;
 • pożyczki edukacyjne na dalsze zatrudnienie;
 • studia podyplomowe na koszt giełdy pracy;
 • kursy języka polskiego.

Osoba posiadająca status poszukującego pracy nie może jednak ubiegać się o pomoc finansową z Zasiłku dla bezrobotnych.

Zobacz też: Oferujemy wzór CV do skutecznego ubiegania się o pracę w Polsce

Kiedy Ukraińcy mogą uzyskać status osoby poszukującej pracy w Polsce?

Ukraińcy mogą ubiegać się o status osoby poszukującej pracy, jeśli:

 • posiadają zezwolenie na pobyt stały lub kartę rezydenta długoterminowego UE;
 • posiadają status uchodźcy lub ochronę czasową;
 • posiadacze Niebieskiej Karty;
 • posiadacze karty czasowego pobytu;
 • posiadacze wiz wydanych ze względów humanitarnych;
 • posiadacze zgody na pobyt tolerowany w Polsce.

Wszystkie osoby, którym nie przyznano statusu bezrobotnego, mogą uzyskać status osoby poszukującej pracy.

Kiedy mogę stracić status osoby poszukującej pracy?

Status osoby poszukującej pracy można utracić, jeśli:

 • osoba nie zgłosi się do urzędu pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą;
 • osoba nie stawi się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie (w przypadku nieprzedstawienia ważnego powodu nieobecności w ciągu 7 dni);
 • osoba odmawia podjęcia szkolenia zawodowego, udziału w programach, przystąpienia do egzaminów w celu uzyskania certyfikatów, zaświadczeń o ukończeniu kursów;
 • osoba złożyła wniosek o odmowę udzielenia pomocy przez urząd pracy (status zostaje cofnięty z dniem złożenia wniosku).

Ważne! Osoba, która została pozbawiona statusu poszukującego pracy, może go ponownie uzyskać po upływie 120 dni, ponownie rejestrując się w urzędzie pracy.

Jak mogę uczestniczyć w szkoleniach lub kursach posiadając status osoby poszukującej pracy?

Szkolenia mające na celu nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych mogą być realizowane na koszt Funduszu Pracy i organizowane przez powiatowe urzędy pracy. Aby wziąć udział w kursach, należy skontaktować się z powiatowym urzędem pracy właściwym dla miejsca zamieszkania lub złożyć wniosek za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl/. Osobie poszukującej pracy, podobnie jak bezrobotnemu, przysługuje nieoprocentowana pożyczka na szkolenie organizowane przez urząd pracy na koszt Funduszu Pracy. Kwota pożyczki nie powinna przekraczać 4-krotności przeciętnego wynagrodzenia w dniu podpisania umowy (w maju 2023 r. było to 7 181,67 zł brutto).

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *