Jakie ograniczenia i zakazy dla ciężarówek obowiązują w Polsce?

Karol Popko
Transport | 21 stycznia 2024
Komentarze 0
Ciężarówka z flagą Ukrainy na Polskich drogach Source: Vista Create

W Polsce, jak w wielu innych krajach europejskich, wprowadzono szereg restrykcji oraz różnego typu zakazy dla ciężarówek, które mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz redukcji zatorów na drogach. Dla kierowców ciężarówek z Ukrainy, którzy mieszkają lub pracują w Polsce, znajomość tych regulacji jest absolutnie konieczna, ponieważ za ich nieprzestrzeganie grożą grzywny. Poznaj aktualne ograniczenia i zakazy ruchu dla samochodów ciężarowych w Polsce. Dowiedz się, jakie kary grożą za ich nieprzestrzeganie. 

Zakaz ruchu ciężarówek w dni świąteczne i poprzedzające święta

Jednym z kluczowych ograniczeń, jakie dotyczy swobodnego ruchu samochodów ciężarowych w Polsce, jest właśnie zakaz ich poruszania się po drogach w dni świąteczne oraz w dni poprzedzające święta. Zakaz ten dotyczy samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 12 ton. Jego celem jest zmniejszenie potencjalnych korków w „gorących” okresach przedświątecznych i świątecznych, a także poprawa bezpieczeństwa w czasie wzmożonego ruchu.

Wykaz świąt objętych zakazem:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja – święto państwowe,
 • 3 maja – święto narodowe Konstytucji Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia.

Wszystkie powyższe dni są wolne od pracy w Polsce.

W te dni obowiązuje zakaz poruszania się po drogach samochodów ciężarowych od godziny 8:00 do 22:00. Dodatkowo w dni poprzedzające wymienione święta obowiązuje zakaz poruszania się samochodów ciężarowych w godzinach od 18:00 do 22:00.

Przykładowo: z uwagi na to, że 11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości, zakaz poruszania się samochodów ciężarowych obowiązuje 10 listopada w godzinach od 18:00 do 22:00 oraz 11 listopada w godzinach od 8:00 do 22:00.

Zakaz ruchu dla ciężarówek w letnie weekendy

Zakaz ruchu dla ciężarówek obowiązuje również w letnie weekendy, czyli od ostatniego piątku czerwca do ostatniej niedzieli sierpnia. Celem tego ograniczenia jest zapewnienie płynności ruchu na drogach w okresie wzmożonych wyjazdów wakacyjnych.

Godziny obowiązywania zakazu:

 • w piątki od godziny 18:00 do 22:00,
 • w soboty od 8:00 do 14:00,
 • w niedziele od 8:00 do 22:00.

Jakich pojazdów nie obowiązują omawiane zakazy dla ciężarówek?

Chociaż przepisy dotyczące zakazów ruchu ciężarówek w Polsce są stosunkowo restrykcyjne, istnieją pewne wyjątki, które pozwalają na ruch określonych pojazdów ciężarowych w czasie obowiązywania omawianych ograniczeń i zakazów:

 • Transport towarów, które szybko się psują – ciężarówki przewożące produkty, które szybko tracą swoje właściwości (jak świeże owoce, warzywa, mięso, ryby, produkty mleczne), są zwolnione z zakazu. Jest to kluczowe dla utrzymania ciągłości łańcucha dostaw i zapewnienia dostępności świeżych produktów dla konsumentów.
 • Transport leków i sprzętu medycznego – pojazdy ciężarowe przewożące lekarstwa, sprzęt medyczny oraz inne niezbędne środki zdrowotne są zwolnione z zakazu. To zapewnia nieprzerwany dostęp do niezbędnych środków medycznych, szczególnie w sytuacjach awaryjnych.
 • Transport paliw – ciężarówki dostarczające paliwa (np. benzynę, olej napędowy, gaz) są wyłączone z zakazu. Jest to niezbędne dla funkcjonowania stacji benzynowych i zapobiegania niedoborom paliwa.
 • Pomoc drogowa – pojazdy pomocy drogowej są wyjątkiem od zakazu, co pozwala na szybką reakcję na wypadki drogowe i awarie pojazdów, zapewniając bezpieczeństwo i płynność ruchu.
 • Transport żywych zwierzątprzewożenie żywych zwierząt, szczególnie w przypadku długich dystansów, jest zwolniony z zakazu.
 • Transport odpadów i surowców wtórnych – ciężarówki przewożące odpady oraz surowce wtórne, niezbędne do utrzymania efektywnego systemu gospodarki segregowania odpadami i recyklingu, również nie podlegają zakazowi.
 • Transport przesyłek – pojazdy przewożące przesyłki pocztowe są wyłączone z zakazu, aby zapewnić terminową dostawę korespondencji i paczek, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości usług pocztowych.
 • Transport budowlany – ciężarówki zaangażowane w ważne prace budowlane lub inżynieryjne mogą być zwolnione z zakazu, aby nie opóźniać ważnych projektów infrastrukturalnych i budowlanych.
 • Transport pojazdów uszkodzonych – ciężarówki holujące uszkodzone pojazdy są wyłączone z zakazu.

Powyższa lista wyjątków jest długa, ale obejmuje kluczowe rodzaje transportu oraz sytuacje, w których zachodzi konieczność utrzymania płynności ruchu samochodów ciężarowych. Warto jednak pamiętać o tym, że pojazdów tych mogą dotyczyć inne ograniczenia w ruchu – szczególnie te związane ze specyfiką infrastruktury drogowej (na przykład z obecnością niskich tuneli na drodze lub z niską wytrzymałością nawierzchni na obciążenie).

Pozostałe ograniczenia i zakazy dotyczące ruchu samochodów ciężarowych

Poza wyżej wymienionymi zakazami, istnieją również inne ograniczenia dotyczące ruchu ciężarówek w Polsce, takie jak:

 • Ograniczenia wagowe: na niektórych drogach obowiązują ograniczenia dotyczące maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu. Przy drogach tych znajdują się odpowiednie oznakowania (na przykład znak drogowy B.18 – oznaczający zakaz wjazdu dla pojazdów o masie całkowitej wyższej niż przedstawiona na znaku).
 • Ograniczenia gabarytowe: na niektórych drogach obowiązuje zakaz wjazdu dla samochodów o wymiarach przekraczających dopuszczalne – najczęściej dotyczy to wysokości pojazdu i wynika z możliwych przeszkód na konkretnej wysokości nad drogą (na przykład z obecności niskich wiaduktów lub mostów). Przy drogach tych znajdują się odpowiednie oznakowania.
 • Ograniczenia związane z warunkami atmosferycznymi: w przypadku złych warunków pogodowych, takich jak silny śnieg czy gołoledź, mogą być wprowadzane dodatkowe ograniczenia.

Kary za złamanie przepisów

Niezastosowanie się do ograniczeń i zakazów ruchu dla ciężarówek może skutkować nałożeniem kary pieniężnej. Wysokość mandatów za naruszenie przepisów zależy od rodzaju i stopnia wykroczenia. Kary te mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych, szczególnie w przypadku powtarzających się naruszeń lub w sytuacji, gdy złamanie przepisów stworzyło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podstawy prawne ograniczeń i zakazów dla ciężarówek

Zakazy i ograniczenia dotyczące ruchu ciężarówek w Polsce opierają się na rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych pojazdów na drogach (Dz. U. z 2021 r. poz. 783). Z treścią rozporządzenia można zapoznać się pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000783

Aby uzyskać pełne informacje na temat obowiązujących przepisów, kierowcy mogą odwiedzić oficjalne strony rządowe, takie jak strona Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura czy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego https://www.gov.pl/web/gitd, gdzie dostępne są aktualne rozporządzenia oraz szczegółowe wytyczne.

Znajomość i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego z uwzględnieniem ograniczeń i zakazów dla ciężarówek jest kluczowe dla zapewnienia płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. Szczególnie dla ukraińskich kierowców ciężarówek pracujących w Polsce, ważne jest, aby być na bieżąco z obowiązującymi przepisami, aby uniknąć kar i przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Ograniczenia i zakazy dla ciężarówek w Polsce FAQ – odpowiedzi na często zadawane pytania

Czy wakacyjne zakazy ruchu dla ciężarówek obowiązują również w niedziele handlowe?

Tak, zakazy ruchu ciężarówek obowiązują również w niedziele handlowe, aby zmniejszyć korki i zwiększyć bezpieczeństwo na drogach.

Jakie są konsekwencje naruszenia ograniczeń ruchu dla ciężarówek?

Naruszenie ograniczeń ruchu dla ciężarówek może skutkować wysokimi karami pieniężnymi, a powtarzające się wykroczenia mogą prowadzić do dalszych sankcji prawnych, w tym do czasowego zakazu prowadzenia pojazdów.

Czy ograniczenia dotyczą wszystkich rodzajów ciężarówek?

Ograniczenia i zakazy ruchu dotyczą głównie ciężarówek o masie całkowitej powyżej 12 ton, ale istnieją wyjątki w zależności od rodzaju transportowanego ładunku.

Czy transport materiałów niebezpiecznych podlega dodatkowym ograniczeniom?

Tak, transport materiałów niebezpiecznych, takich jak substancje łatwopalne, toksyczne czy radioaktywne, często podlega dodatkowym restrykcjom, w tym ograniczeniom czasowym i trasowym. Informacje na temat tych ograniczeń można znaleźć w przepisach dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych.

Czy istnieją specjalne przepisy dla ciężarówek na zagranicznych numerach rejestracyjnych?

Ciężarówki z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi podlegają tym samym przepisom co pojazdy zarejestrowane w Polsce. Ważne jest, aby kierowcy wjeżdżający do Polski z innego kraju byli świadomi lokalnych przepisów i przestrzegali zakazów ruchu, aby uniknąć kar.

Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *