Matura w Polsce – kto spośród Ukraińców przystąpi do polskiego odpowiednika egzaminu ZNO w 2023 roku?

Komentarze 0
Ukrainka przygotowuje się do matury w Polsce Source: Vista Create

Czym jest egzamin maturalny? Kto musi go zdać? Omawiamy najważniejszy egzamin szkolny kończący naukę w Polsce.

Czym są matury w Polsce?

Matura lub egzamin maturalny to egzamin końcowy zdawany przez wszystkich uczniów po ukończeniu szkoły średniej. Chociaż w Polsce istnieje możliwość pracy po ukończeniu szkoły i bez dodatkowego wykształcenia. Egzamin pomaga określić poziom wiedzy uczniów z różnych przedmiotów. Podobnie jak w przypadku EIT, który ukraińscy absolwenci w 2023 r oku mogą podjąć w Polsce w formacie NMT, wyniki egzaminu są wykorzystywane przy rekrutacji na uczelnie.

Matura musi składać się z co najmniej czterech przedmiotów. Trzy przedmioty obowiązkowe to:

 • język polski;
 • język obcy;
 • matematyka (na poziomie podstawowym lub zaawansowanym do wyboru)
 • przedmiot zaawansowany do wyboru.

Do wyboru są przedmioty spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język regionalny, matematyka (na poziomie podstawowym), wychowanie obywatelskie.

Łącznie można zdawać od jednego do sześciu przedmiotów dodatkowych. Niektóre z nich obejmują egzamin ustny i pisemny.

Egzamin z przedmiotów obowiązkowych uważa się za zdany, jeśli uzyska się co najmniej 30% poprawnych wyników. Przedmioty dodatkowe nie mają progu zaliczenia. Jeśli absolwent nie zda egzaminu w tym roku akademickim, może spróbować swoich sił w kolejnych latach.

W 2023 roku egzaminy odbywają się od 4 do 23 maja.

Zapraszamy na nasz Telegram https://t.me/ukrainianinpolandpl, nasz fanpoage na facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl, a także do zaobserwowania nas na instagramie https://www.instagram.com/ukrainian_in_poland_pl. Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Jak przebiega matura w Polsce?

Maturę piszą zazwyczaj absolwenci we własnej szkole. Egzamin pisemny wygląda podobnie jak ukraińskie formularze EIT – jest to kartka z testami i rozszerzonymi zadaniami do rozwiązania. Test z matematyki może zawierać pytania typu prawda/fałsz, natomiast na poziomie zaawansowanym będą to wyłącznie pytania otwarte. Egzaminy językowe zawierają również zadanie pisemne.

Każdy uczestnik egzaminu siedzi przy osobnym biurku. Czas trwania egzaminów zależy od przedmiotu i poziomu (podstawowy lub zaawansowany). Może wynosić od 120 do 240 minut.

Podczas egzaminu ustnego absolwenci wchodzą pojedynczo do sali, gdzie zasiada komisja egzaminacyjna i odpowiadają na pytania. Ten egzamin trwa około 15 minut.

Lista rzeczy, które można zabrać ze sobą na egzamin jest również podobna do zasad EIT:

 • czarny długopis do wypełniania zadań
 • butelkę wody bez etykiety;
 • dowód osobisty i pesel;
 • chusteczki higieniczne.

Na stole mogą znajdować się również rzeczy, które zapewnia sama szkoła, np. słowniki, podpowiedzi z wybranymi wzorami matematycznymi, biologicznymi, fizycznymi czy chemicznymi. W przypadku niektórych przedmiotów możesz mieć prawo przynieść pomoce, np. kalkulator prosty do matematyki lub linijkę z lupą do geografii.

Podczas egzaminu nie wolno oszukiwać, chodzić po sali, brać telefonu komórkowego ani rozmawiać z innymi uczestnikami. Można opuścić salę tylko w celu skorzystania z toalety, gdzie będzie Ci towarzyszył jeden z egzaminatorów.

W przypadku wcześniejszego zakończenia egzaminu można opuścić salę nie wcześniej niż 1 godzinę po rozpoczęciu i nie później niż 15 minut przed zakończeniem egzaminu.

Rekrutacja na studia na podstawie wyników matur w Polsce

Podstawą przyjęcia na uczelnie są wyniki matury. Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu i przebiega w następujący sposób: liczbę punktów z matury mnoży się przez współczynnik (inny dla poszczególnych przedmiotów w każdej specjalności na uczelniach). Wynik to Twój wynik w rankingu. Im wyżej jesteś w rankingu, tym większe masz szanse na dostanie się do pożądanej instytucji edukacyjnej.

Cudzoziemcy, w tym Ukraińcy, mogą być również poproszeni o odbycie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej, która pozwoli określić ich poziom znajomości języka polskiego. W zależności od instytucji edukacyjnej może być wymagana znajomość poziomów B1-C1.

W przypadku większości kierunków studiów na uczelni wyniki matury są wystarczające. Jednak niektóre specjalności nadal wymagają dodatkowego egzaminu wstępnego. Są to dziedziny, w których trzeba mieć szczególne predyspozycje muzyczne, fizyczne lub inne do nauki. Na stronach internetowych uczelni, na liście przedmiotów dla danej specjalności zazwyczaj znajduje się informacja, czy trzeba przygotować się do dodatkowego egzaminu.

Do bezpłatnego studiowania na polskich uczelniach mają prawo uchodźcy, osoby posiadające Kartę Polaka lub posiadające znajomość języka polskiego na poziomie C1 potwierdzoną egzaminem państwowym.

Czy można nie zdawać matury w Polsce?

Egzamin maturalny musi zdać każdy absolwent. Jednak istnieje zasada, która może zwolnić z jego zdawania: jeśli jesteś finalistą lub laureatem olimpiady z jakiegoś przedmiotu, automatycznie go zdajesz i otrzymujesz maksymalną liczbę punktów.

Zobacz też: Language Supp: nowe bezpłatne kursy języka polskiego dla dzieci z Ukrainy

Matura dla ukraińskich absolwentów w 2023 roku

Polski rząd wprowadził pewne złagodzenia dla ukraińskich maturzystów w 2023 roku. Uczniowie otrzymają instrukcje do egzaminu pisemnego z języka polskiego po ukraińsku, ale wypracowanie i odpowiedzi będą musiały być napisane po polsku. Na egzaminie ustnym absolwenci będą mieli 15 minut na przygotowanie odpowiedzi na pytania. Podczas egzaminów z języków obcych instrukcje będą przekazywane w języku ukraińskim, a odpowiedzi będą musiały być oczywiście napisane w języku, w którym absolwent będzie zdawał egzamin. W przypadku egzaminu z matematyki trzeba będzie zapisać rozwiązania zadań w języku ukraińskim.

W razie potrzeby można zastosować zasady oznaczania zadań w języku polskim dla uczniów mających trudności w nauce.

Dopuszczalne będzie korzystanie ze słownika polsko-ukraińskiego podczas wszystkich egzaminów, z wyjątkiem:

 • matematyki (podstawowy);
 • języka obcego nowożytnego (podstawowy);
 • języka ukraińskiego (zaawansowany).
Komentarze 0
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *