Status bezrobocia w Polsce: możliwości i przywileje

Tetiana Sharapova
Polska, Praca | 30 października 2023
Komentarze 0
Znalezienie pracy na giełdzie pracy-PL Source: Vista Create

Jeśli masz problemy ze znalezieniem pracy, możesz zarejestrować się jako bezrobotny w urzędzie pracy. Polska oferuje taką możliwość zarówno obywatelom swojego kraju, jak i cudzoziemcom legalnie przebywającym na jej terytorium. Podpowiadamy, jak zarejestrować się jako bezrobotny i na jakie świadczenia mogą liczyć posiadacze tego statusu.

Jaki jest status bezrobotnego w Polsce?

Status bezrobotnego w Polsce (osoba bezrobotna) to status, który dana osoba otrzymuje po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy. Za osobę bezrobotną w Polsce uznaje się osobę, która utraciła pracę pomimo posiadanych kwalifikacji zawodowych i aktywnie poszukuje nowej pracy.

Osoba zarejestrowana jako bezrobotna może liczyć na szereg świadczeń, w tym pomoc finansową, ubezpieczenie zdrowotne, doradztwo i szkolenia. Jednocześnie osoba, której przyznano status bezrobotnego, musi pozostawać w kontakcie ze służbami zatrudnienia i zgłaszać wszelkie zmiany w swojej sytuacji zawodowej. Osoby niezatrudnione lub prowadzące działalność gospodarczą mogą zarejestrować się jako bezrobotne. Jeśli dana osoba zarejestruje się w urzędzie pracy w trakcie zatrudnienia, otrzyma status osoby poszukującej pracy.

Kto może zarejestrować się jako bezrobotny w Polsce?

Zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy mogą zarejestrować się jako bezrobotni. Kwalifikują się również Ukraińcy. Wystarczy spełnić poniższe kryteria:

 1. Być poniżej wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).
 2. Nieotrzymywanie polskiej emerytury i brak uprawnień do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.
 3. Nie być właścicielem nieruchomości rolnej o powierzchni gruntów rolnych większej niż 2 hektary i nie uzyskiwać z niej dochodów, od których należy zapłacić podatek.
 4. Nie do prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Nie może odbywać kary pozbawienia wolności i/lub nie może być tymczasowo aresztowany.
 6. Nie uzyskiwać dochodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia w Polsce (od 1 lipca 2023 r. – 3600 zł brutto).
 7. Nie otrzymywać żadnej pomocy społecznej (opieka nad dziećmi, edukacja, rozpoczęcie działalności gospodarczej itp.)

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Istnieje również szereg dodatkowych wymagań dla obcokrajowców. Musisz spełnić co najmniej jedno z tych kryteriów:

Aby zarejestrować się jako bezrobotny, należy skontaktować się z urzędem pracy w miejscu zamieszkania lub skorzystać z portalu ePUAP.

Jakie prawa przysługują osobom bezrobotnym w Polsce?

Osoby bezrobotne w Polsce są uprawnione do szeregu świadczeń państwowych. Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mają prawo do:

 1. Zasiłek dla bezrobotnych – aby go otrzymać, musisz mieć co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego i otrzymywać wynagrodzenie nie niższe niż płaca minimalna w momencie ostatniego zatrudnienia.
 2. Bezpłatne korzystanie z usług zatrudnienia – doradztwo zawodowe, otrzymywanie ofert od pracodawców, udział w szkoleniach prowadzonych przez Centrum Zatrudnienia, nauka języka polskiego
 3. Uzyskanie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – czyli możliwość bezpłatnego leczenia w publicznych przychodniach NFZ. Co więcej, ubezpieczenie to przysługuje również dzieciom i małżonkowi zarejestrowanego bezrobotnego. Od 1 stycznia 2023 r. nie będzie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 4. Uzyskanie dodatkowych funduszy i dotacji – w przypadku nauki nowego zawodu, rozpoczęcia działalności gospodarczej itp.

Należy skontaktować się bezpośrednio z Urzędem Pracy w celu uzyskania informacji na temat konkretnego rodzaju pomocy i warunków jej otrzymania.

Jakie podatki płaci bezrobotny w Polsce?

Osoby bezrobotne, podobnie jak osoby zatrudnione, płacą określone podatki. Jednak prawie wszystkie składki podatkowe są w pełni pokrywane przez służby zatrudnienia. Osoba zarejestrowana jako bezrobotna płaci składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Ponadto, jeśli urząd pracy znalazł staż dla bezrobotnego, płaci on również składki na ubezpieczenie z tytułu stażu.

Zobacz też: Jakie możliwości daje status osoby poszukującej pracy w Polsce?

Jeśli osoba bezrobotna w Polsce otrzymuje świadczenia socjalne, płaci od nich podatek, ponieważ kwota świadczeń jest przyznawana brutto (tj. bez podatku). Ważne! Dochody z tytułu zasiłku dla bezrobotnych należy wykazać w deklaracji PIT-37. Jednocześnie deklarację PIT-11 musi przesłać urząd pracy, w którym bezrobotny był zarejestrowany.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *