Pomoc finansowa Dodatek aktywizacyjny na samodzielne poszukiwanie pracy w Polsce

Tetiana Sharapova
Pomoc finansowa, Praca | 2 października 2023
Komentarze 0
Kobieta znalazła pracę i otrzymała pomoc finansową-PL Source: Vista Create

Czy wiesz, że w Polsce możesz otrzymać pomoc finansową na samodzielne znalezienie pracy? Jest ona wypłacana osobom, które zgłosiły się do polskiej giełdy pracy. W tym artykule dowiesz się, jakiego rodzaju jest to pomoc, kto jest do niej uprawniony i jak długo będzie świadczona.

Co to za pomoc – dodatek aktywizacyjny

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie wypłacane byłym bezrobotnym w Polsce. Jest ono wypłacane osobom, które albo same znalazły pracę, albo zostały zatrudnione na wakat skierowany przez polski Urząd Pracy. Jest to główny warunek otrzymania tego rodzaju wsparcia finansowego. Celem tego zasiłku jest motywowanie osób zdolnych do pracy do dalszego poszukiwania zatrudnienia.

Rodzaj umowy o pracę, na podstawie której rozpoczynasz pracę, nie ma znaczenia. Oznacza to, że możesz otrzymać wsparcie finansowe, nawet jeśli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o dzieło. Jednak nie każda osoba, która zgłosi się do urzędu pracy, może liczyć na dodatek aktywizacyjny.

Dodatek aktywizacyjny wypłacany jest niezwłocznie po znalezieniu pracy przez osobę, która zgłosiła się do urzędu pracy. Szczegółowe warunki przyznawania dodatku mogą się różnić w zależności od instytucji, ale pieniądze nie mogą być wypłacane później niż 14 dni od początku miesiąca.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebook а oraz naszej strony na Instagram, aby być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Czas wypłacania świadczeń zależy od warunków znalezienia pracy. Z reguły wynosi on 3, 6 lub 12 miesięcy. Zazwyczaj istnieją dwa systemy, w ramach których wypłacane są świadczenia:

 • Jeśli znalazłeś pracę na własną rękę, przez połowę okresu, w którym byłeś uprawniony do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Kwota świadczenia nie przekroczy 50% zasiłku dla bezrobotnych.
 • Jeśli znalazłeś pracę z pomocą urzędu pracy, zostanie Ci ona wypłacona za cały okres, w którym byłeś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie nie będzie również wyższe niż 50% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Warto zauważyć, że czas i wysokość zasiłku dla bezrobotnych różnią się w zależności od przypadku. W związku z tym nie można dokładnie określić, ile i jak długo będziesz otrzymywać zasiłek.

Kto może polegać na dodatku aktywizacyjnym

Dodatek aktywizacyjny mogą otrzymać osoby wcześniej bezrobotne, które były zatrudnione na polskim rynku pracy. O świadczenie mogą ubiegać się zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemcy. Dodatek aktywizacyjny mogą otrzymać również Ukraińcy, w tym uchodźcy.

Głównym warunkiem otrzymania pomocy finansowej jest zatrudnienie w Polsce przez 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy i otrzymywanie wynagrodzenia nie niższego niż płaca minimalna. W 2023 roku jest to 3600 zł brutto. Bez tego nie można liczyć na dodatek aktywizacyjny. Dodatkowo należy spełnić jeden z poniższych warunków:

 • Jesteś uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych i możesz podjąć zatrudnienie lub inną pracę z własnej woli.
 • Zgłosiłeś się do polskiego urzędu pracy i po jego skierowaniu będziesz pracować w niepełnym wymiarze godzin i otrzymywać wynagrodzenie niższe niż płaca minimalna w Polsce.

Warto również zaznaczyć, że dodatek aktywizacyjny nie jest udzielany osobom, które:

 • Znaleźli pracę w zagranicznej (niepolskiej) firmie i pracują dla obcokrajowca.
 • Osoby, które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy i wykonują prace publiczne lub interwencyjne (prace na rzecz uprzywilejowanych grup osób, dla których proces zatrudnienia jest utrudniony).
 • Dostali pracę u swojego poprzedniego szefa.
 • Są na urlopie bezpłatnym.
 • Rozpoczął pracę w nowej pracy w ciągu jednego dnia i nie zarejestrował się w polskim urzędzie pracy.
 • Utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych z jakiegokolwiek powodu.

Dlatego pamiętaj, że jeśli należysz do co najmniej jednej z tych kategorii, nie będziesz mógł liczyć na dodatek aktywizacyjny.

Jak uzyskać pomoc od dodatku aktywizacyjnego

Aby otrzymać dodatek aktywizacyjny, należy złożyć wniosek w Urzędzie Pracy w miejscu zamieszkania. Podczas składania wniosku należy podać następujące informacje:

 • Dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu, dane paszportowe, numer Pesel itp.
 • Dane pracodawcy.
 • Data rozpoczęcia pracy.
 • Wysokość wynagrodzenia w nowym miejscu pracy.
 • Dowód zatrudnienia od pracodawcy, taki jak umowa o pracę.
 • Oświadczenie o obowiązku informowania urzędu o statusie zatrudnienia.
 • Informacje o tym, czy znalazłeś pracę samodzielnie, czy był to wakat oferowany przez Polski Urząd Pracy.
 • Jeśli jesteś dodatkowo zatrudniony w innym miejscu, prosimy o podanie informacji na ten temat (umowa o pracę lub inne potwierdzenie).

Konieczne będzie również wypełnienie specjalnego formularza zgłoszeniowego i wskazanie numeru polskiego rachunku bankowego, na który mają zostać przelane środki. Pamiętaj również, że możesz zostać poproszony o dodatkowe dokumenty. Zostaniesz jednak o tym poinformowany bezpośrednio przez Urząd Pracy. Proces składania wniosku jest bezpłatny.

Zobacz też: Jakie prace można znaleźć w Polsce ze znajomością języka ukraińskiego?

Istnieją trzy sposoby ubiegania się o pomoc:

 1. Osobiście złożyć wniosek w urzędzie pracy w miejscu zamieszkania.
 2. Złożyć wniosek pocztą tradycyjną.
 3. Skorzystaj z portalu gov.pl.

Jeśli Twój wniosek zostanie zatwierdzony, będziesz zobowiązany do przesyłania potwierdzenia wynagrodzenia do Serwisu nie później niż 10 dnia każdego miesiąca. W związku z tym należy niezwłocznie powiadomić o tym pracodawcę, ponieważ tylko on może wystawić taki dokument. Dokument ten nie jest akceptowany przez inne osoby.

Uwaga! Zasiłek jest wypłacany od momentu złożenia wniosku, ale nie przed podjęciem pracy. Oznacza to, że jeśli złożysz wniosek o zasiłek, gdy jesteś bezrobotny, nie otrzymasz zasiłku.

Jaka jest kwota dodatku w 2023 r.?

Wraz z początkiem nowego roku podatkowego i wzrostem płacy minimalnej zmienia się wysokość dodatku aktywizacyjnego. Świadczenie to wypłacane jest przez połowę czasu, przez jaki powinien być wypłacany zasiłek dla bezrobotnych i wynosi 50% jego wysokości. Oznacza to, że jeśli przyznano Ci zasiłek dla bezrobotnych na sześć miesięcy, otrzymasz dodatek aktywizacyjny na trzy miesiące.

W 2023 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 1491,90 zł brutto. Innymi słowy, kwota netto wynosi 1357,63 zł. Tym samym maksymalna kwota zasiłku nie przekracza 678,81 zł netto. Należy również zaznaczyć, że o dokładnej wysokości zasiłku decyduje starosta. Na jego decyzję ma wpływ wysokość Twojego wynagrodzenia oraz zajmowane stanowisko. W związku z tym, jeśli kwota wypłacana ci w pracy jest niska, również otrzymasz niewielką kwotę tego dodatku. Warto być przygotowanym na ten moment. Należy również pamiętać, że jeśli przestaniesz pracować w trakcie otrzymywania dodatku, przestaniesz go otrzymywać.

Zazwyczaj dodatek wypłacany jest raz w miesiącu na koniec miesiąca. Można jednak również otrzymać pieniądze za połowę przepracowanego miesiąca. Dzieje się tak, jeśli dana osoba rozpoczęła pracę w połowie miesiąca, a nie na jego początku. W takim przypadku kwotę płatności oblicza się, dzieląc kwotę zasiłku przez 30, a następnie mnożąc ją przez liczbę dni przepracowanych w ciągu miesiąca.

Czy dodatek podlega opodatkowaniu?

Warto zauważyć, że ulga ta podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że jeśli ubiegasz się o tę ulgę, masz obowiązek wykazać ją w rocznym zeznaniu PIT. Dodatkowo informacja ta musi zostać wykazana w deklaracji PIT-11 wystawianej przez pracodawcę. Umieszcza się ją w pozycji Inne źródła.

Jeśli dochód ten nie zostanie wskazany w zeznaniu podatkowym, może być konieczne zapłacenie dodatkowego podatku za otrzymywanie zasiłku. W związku z tym należy uwzględnić tę informację w zeznaniu podatkowym i poinformować pracodawcę o zamiarze otrzymywania zasiłku.

 

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *