Dodatek aktywizacyjny – pomoc finansowa dla osób, które znajdą pracę w Polsce

9 listopada 2022
Source: Vista Create

W Polsce można otrzymać dodatek aktywizacyjny za samodzielne poszukiwanie pracy lub za wolne miejsce, które za pośrednictwem urzędu pracy zajął były bezrobotny. Podpowiemy, jak uzyskać taką pomoc.

Czym jest dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie wypłacane byłym osobom bezrobotnym w Polsce. Wypłacany jest wszystkim, którzy albo samodzielnie znaleźli pracę, albo trafili na wolne stanowisko, na które skierował je polski urząd pracy.

Choć nie ma znaczenia, jaką pracę otrzymałeś, to bardzo trudno jest zakwalifikować się do tej pomocy. Jeśli jednak Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymasz dodatkowe środki na kilka miesięcy.

Zapraszamy na nasz Telegram pod adres https://t.me/ukrainianinpolandpl oraz na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/ukrainianinpolandpl. Zespół naszego portalu codziennie wybiera dla Was najlepsze wiadomości i najistotniejsze wskazówki.

Kto jest uprawniony do otrzymania dodatku aktywizacyjnego?

Byłe osoby bezrobotne mogą uzyskać pomoc w ramach dodatku aktywizacyjnego. Należy jednak spełnić jeden z poniższych warunków:

  1. masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych i z własnej woli podejmiesz zatrudnienie lub inną pracę;
  2. złożyłeś wniosek do polskiego urzędu pracy i po jego skierowaniu zostaniesz zatrudniony na pół etatu i będziesz otrzymywał wynagrodzenie niższe niż minimalne wynagrodzenie w Polsce.

Nie ma znaczenia, jakie zarobki osiągałeś w poprzedniej pracy. Pod uwagę będą brane dane z Twojej obecnej pracy.

Komu nie będzie przysługiwał dodatek aktywizacyjny?

Nie każdy, kto znalazł pracę samodzielnie lub z pomocą urzędu, kwalifikuje się do otrzymania pomocy. Do kategorii osób, którym nie zostanie przyznana pomoc, należą:

  • osoby, które znalazły pracę w zagranicznej (niepolskiej) firmie;
  • osoby, które otrzymują pracę na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy i realizują roboty publiczne lub prace interwencyjne (miejsca pracy dla grup ludności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, mających trudności z uzyskaniem zatrudnienia);
  • osoby, które podjęły zatrudnienie u poprzedniego przełożonego;
  • osoby, które są na urlopie bezpłatnym.

Jeśli należysz do którejkolwiek z tych kategorii, nie masz prawa do świadczeń.

Jak uzyskać dodatek aktywizacyjny?

Aby uzyskać pomoc dodatek aktywizacyjny, należy zgłosić się do Polskiego Urzędu Pracy. Trzeba to zrobić w miejscu zameldowania i z dokumentem potwierdzającym fakt zatrudnienia. Może to być każda umowa, którą podpisałeś ze swoim pracodawcą.

Następnie trzeba będzie wypełnić formularz. Otrzymasz go na miejscu. Na formularzu należy podać miejsce pracy i dzień jej rozpoczęcia. Konieczne będzie również podanie banku i numeru konta, na które mają trafić pieniądze. Po wypełnieniu wniosku będziesz musiał dostarczyć dowód zatrudnienia pokazujący wysokość wynagrodzenia.

Zobacz też: Nowe dofinansowanie – 500 złotych na leki dla uchodźców z Ukrainy

Jeśli Twoja aplikacja zostanie zatwierdzona, będziesz musiał dostarczyć dowód wypłaty co miesiąc do 10 dnia miesiąca. Dokument ten można otrzymać tylko od pracodawcy – od nikogo innego nie zostanie przyjęty.

Pamiętaj też, że możesz zostać poproszony o przedstawienie innych dokumentów. Jeśli będzie to konieczne, zostaniesz o tym poinformowany na miejscu.

Jak długo i w jakiej wysokości będzie wypłacany zasiłek?

To, ile czasu będziesz otrzymywać wynagrodzenie, zależy od warunków, na jakich znalazłeś pracę. Najczęściej jest to 3, 6 lub 12 miesięcy. Zazwyczaj istnieją dwa programy, w ramach których można uzyskać pomoc:

  • jeśli samodzielnie znalazłeś zatrudnienie – przez połowę okresu, w którym miałeś prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% zasiłku dla bezrobotnych.
  • Jeśli znalazłeś zatrudnienie za pośrednictwem urzędu pracy, to tak długo, jak miałeś prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie nie będzie też mogło wynosić więcej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych.

Warto zaznaczyć, że długość i wysokość zasiłku dla bezrobotnych różni się w zależności od przypadku. Nie można więc dokładnie powiedzieć, ile otrzymasz i na jak długo.

Pamiętaj też, że ten dodatek jest przychodem podlegającym opodatkowaniu. Dlatego kwotę tego świadczenia należy podać w rocznym rozliczeniu PIT. A żeby w przyszłości nie mieć problemów, warto zadbać o to, by poinformować pracodawcę o otrzymywaniu tego świadczenia.

Tetiana Sharapova

Kreatywność jest sensem życia Tetiany. Pisze wiersze, scenariusze i artykuły. Robi zdjęcia. Potrafi znaleźć wspólny język z ludźmi. Z wzajemnością uwielbia zwierzęta, zwłaszcza koty i psy. Miłośniczka książek, komiksów oraz gier komputerowych.

podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *