Skala podatkowa i progi podatkowe w Polsce w 2023 r.

Tetiana Sharapova
Podatki, Polska | 2 listopada 2023
Komentarze 0
Dwóch księgowych sporządza raport-PL Source: Vista Create

Z kwestią płacenia podatków w taki czy inny sposób styka się każdy, kto mieszka i pracuje w Polsce. Powiemy Ci, jaka jest skala podatkowa, do jakich dochodów ma zastosowanie i jakie są progi podatkowe w Polsce w 2023 roku.

Skala podatkowa w Polsce: czym jest i jakich dochodów dotyczy?

Skala podatkowa to jedna z form opodatkowania, która jest szczególnie przydatna dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Opodatkowanie w tej formie podlega ogólnym warunkom i jest wykazywane w deklaracji PIT. Można jednak wybrać inną formę opodatkowania, jeśli taka jest nasza wola.

W przypadku działalności gospodarczej za dochód w Polsce uważa się wszelkie wpływy pieniężne z tytułu jej prowadzenia, w tym również te, które nie zostały jeszcze otrzymane z tytułu sprzedaży lub innej realizacji dóbr. Jeśli dana osoba nie prowadzi działalności gospodarczej, za dochód można uznać wynagrodzenie. Skala podatkowa może być stosowana do prawie wszystkich rodzajów dochodów. Nie są one jednak opodatkowane na jej zasadach:

 1. Dochód ze sprzedaży nieruchomości.
 2. Wygrana na loterii.
 3. Nagroda za pomoc dla organów ścigania.
 4. Dochód nieprzekraczający 200 zł.
 5. Dochód opodatkowany według stałej stawki.
 6. Dochód ze sprzedaży papierów wartościowych.
 7. Dochód otrzymany jako spadek.

Każdy przedsiębiorca lub osoba pracująca na podstawie umowy o pracę płaci takie podatki:

 • Składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe itp.);
 • Składki na Fundusz Pracy;
 • Wpłaty na Fundusz Solidarności.

Składając zeznanie podatkowe, podatnik podaje następujące informacje:

 1. Numer Pesel jest przeznaczony dla osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
 2. NIP to specjalny numer podatkowy, który jest wymagany od osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce.
 3. Informacje o uzyskanych dochodach – mogą to być wynagrodzenia, inwestycje, dochody z działalności gospodarczej itp.
 4. Informacje o odliczeniach – ulgach podatkowych itp.
 5. Numer konta bankowego, na które można otrzymać zwrot podatku w przypadku nadpłaty.

Jakie będą progi podatkowe w 2023 roku w Polsce?

W Polsce obowiązują dwa progi podatkowe. Od 2023 roku wyglądają one następująco:

 • Pierwszy próg wynosi 12% dla dochodu nieprzekraczającego 120 tys. zł rocznie.
 • Drugi próg wynosi 32% dla dochodu przekraczającego 120 tys. zł rocznie.

Ponadto deklaracja PIT może również wskazywać dodatkowe odsetki do zapłaty. Takie płatności mogą obejmować:

 • 19% – w przypadku dochodu ze sprzedaży nieruchomości lub dochodu opodatkowanego według stałej stawki.
 • 20% – dla osób niebędących rezydentami podatkowymi Polski.
 • 10% – za dochód otrzymany jako nagroda.
 • 75% – za dochód, który został ukryty.

Istnieje również podatek dla osób o dochodach powyżej 1 mln zł. Jest to tzw. trzeci próg podatkowy. Jest on naliczany osobno według stawki 4% od kwoty przekraczającej ten próg. Trzeci próg podatkowy to suma wszystkich dochodów wykazywanych w różnych deklaracjach PIT.

Zapraszamy do dołączenia do naszego kanału Telegram, naszej strony na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu będziesz na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i wydarzeniami.

Warto zauważyć, że w 2023 r. próg podatkowy stał się wyższy. Przykładowo w 2021 r. pierwszy próg podatkowy wynosił 85528 zł, a drugi próg podatkowy stanowił dochód większy od tej kwoty za dany rok. Niewykluczone zatem, że w 2024 r. próg podatkowy również wzrośnie.

Zobacz też: Obowiązek podatkowy w Polsce

Ponadto istnieje również kwota zwolniona z podatku. Jeśli łączny roczny dochód nie przekracza 30 tys. zł, kwota ta jest zwolniona z podatku dochodowego. Zyski podlegają opodatkowaniu dopiero po przekroczeniu tej kwoty.

Jak obliczyć dochód według skali podatkowej?

W zależności od progu podatkowego, podatek dochodowy jest obliczany w różny sposób. Wygląda to następująco:

 1. Jeśli łączny dochód nie przekracza 120 tys. zł rocznie, należy pomnożyć 12% przez podstawę opodatkowania i odjąć 3600 zł (kwota zmniejszająca podatek).
 2. Jeśli łączny dochód przekroczył 120 tys. zł za rok, należy pomnożyć 32% przez kwotę, która przekroczyła limit i dodać 10 800 zł.
 3. Jeśli Twój roczny dochód przekracza milion złotych, musisz najpierw odjąć 1 milion złotych od kwoty nadwyżki. Następnie należy pomnożyć 4% przez tę kwotę. Otrzymana liczba będzie kwotą do zapłaty.

Jeśli masz trudności z obliczeniem kwoty podatku, możesz skorzystać ze specjalnych programów. Są one ogólnodostępne w Internecie. W niektórych przypadkach kwota obliczana jest automatycznie, nawet jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań.

W przypadku działalności gospodarczej wymagane są również zaliczki. Z reguły są one pobierane co miesiąc, ale w niektórych przypadkach można wybrać kwartalną formę płatności. Jeśli zaliczka ma być uiszczana co miesiąc, należy to zrobić nie później niż do 20. dnia miesiąca.

Jakie są plusy i minusy opodatkowania w ramach skali podatkowej?

Opodatkowanie według skali podatkowej ma swoje zalety i wady. Jeśli mówimy o zaletach, powinniśmy podkreślić następujące:

 • Dostępność kwoty wolnej od podatku (do 30 tys. zł);
 • Możliwość obliczania podatku wspólnie z małżonkiem.
 • Możliwość skorzystania z ulg podatkowych.
 • Możliwość obliczenia dochodu jako samotny rodzic.
 • Możliwość złożenia jednej deklaracji zawierającej różne źródła dochodu.
 • Możliwość dokonywania przedpłat w systemie uproszczonym.
 • Możliwość rozliczenia strat za poprzednie lata.

Jeśli mówimy o wadach tej metody opodatkowania, powinniśmy podkreślić następujące kwestie:

 • Podwyższenie stawki podatku, jeśli łączny dochód przekroczy 120 tys. zł rocznie.
 • Wymagana jest składka zdrowotna, której nie można odliczyć od całkowitej kwoty podatku.
 • Konieczne może być prowadzenie księgi przychodów w celu obliczenia wysokości podatków w przyszłości.

Ten system podatkowy jest jednak dość prosty i korzysta z niego duża liczba przedsiębiorców i pracowników w Polsce.

Jakie są korzyści w ramach skali podatkowej?

Każdy, kto podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym według skali podatkowej, może liczyć na pewne korzyści, które mogą skutkować nawet zwrotem określonej kwoty podatku. Wśród nich:

 • Zasiłek na dziecko.
 • Zwolnienie IP BOX (zwolnienie dla osób opodatkowanych stawką ryczałtową lub skalą podatkową).
 • Świadczenia związane z darowiznami.
 • Świadczenie na pomoc w rehabilitacji.
 • Przywilej internetowy.
 • Korzyści dla termomodernizacji.
 • Świadczenie z tytułu wpłaty na IKZE.
 • Korzyść za zakup terminala płatniczego.
 • Ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową.
 • Korzyści dla prototypu.
 • Korzyści dla robotyki.

Ponadto możliwe jest również obliczenie dochodu wspólnie z małżonkiem. Może to być przydatne w sytuacji, gdy dochód jednego z małżonków przekracza drugi próg podatkowy, a drugiego nie. W takim przypadku, jeśli wspólny dochód w ramach pierwszego progu podatkowego nie przekroczy 240 tys. zł, nie trzeba będzie płacić wyższego podatku. Jeśli kwota wspólnych dochodów przekroczy tę kwotę, trzeba będzie zapłacić podatek w ramach drugiego progu podatkowego. Z ulgi tej można jednak skorzystać tylko wtedy, gdy dochody męża i żony są opodatkowane według tego samego progu podatkowego.

Na zwrot podatku mogą liczyć zarówno osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jak i te, które prowadzą własny biznes w Polsce. Wszystko zależy od tego, czy podatnikowi przysługują jakiekolwiek ulgi.

Komentarze 0
Polecane
Najnowsze
Popularne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *