Ceny kart pobytu i innych dokumentów wzrosły w Polsce prawie dwukrotnie

11 sierpnia 2022

Pod koniec lipca ceny kart pobytu i innych dokumentów dla cudzoziemców w Polsce poszły znacznie w górę. Taką informację podał portal gov.pl.

Jakie ceny obowiązywały przed zmianą?

Wcześniej ceny dokumentów wymaganych do legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce wynosiły:

 • karta pobytu – 100 zł;
 • polski dokument podróży dla cudzoziemców – 350 zł;
 • polski dokument tożsamości dla cudzoziemców – 100 zł;
 • dokument „zgoda na pobyt tolerowany” – 100 zł;

Cena była taka sama zarówno za przetwarzanie, jak i wymianę dokumentu w przypadku jego zgubienia.

Aktualne ceny

Teraz, aby uzyskać niezbędne dokumenty, trzeba zapłacić:

 • za kartę pobytu – 200 zł;
 • za dokument podróży dla cudzoziemca – 700 zł;
 • za polski dokument tożsamości dla cudzoziemca – 200 zł;
 • za dokument „zgoda na pobyt tolerowany” – 200 zł.

Zmiany dotknęły również ceny dokumentów zastępczych w przypadku ich zagubienia lub uszkodzenia. Obecnie wynoszą one:

 • za utratę karty pobytu – 300 zł;
 • za utratę polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca – 1.050 zł;
 • za utratę polskiego dokumentu tożsamości dla cudzoziemca – 300 zł;
 • za utratę dokumentu „zgody na pobyt tolerowany” – 300 zł.

Natomiast opłata za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca pozostaje bez zmian i wynosi 50 zł.

Jeśli złożyłeś wniosek o wydanie dokumentów przed 29 lipca, cena pozostaje taka sama jak dotychczas.

Kiedy nie obowiązuje opłata za wydanie dokumentów?

Nie pobiera się opłaty za rozpatrzenie lub wymianę dokumentów do legalizacji w przypadkach, gdy:

 • pierwszą kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, któremu nadano status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub udzielono zezwolenia na pobyt ze względów humanitarnych;
 • pierwszą kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały dla członka najbliższej rodziny powracającego;
 • pierwszą kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 10 ustawy o cudzoziemcach;
 • cudzoziemcowi wydano lub wymieniono dokument, który zawiera wady techniczne;
 • dokument jest wydawany małoletniemu cudzoziemcowi posiadającemu dokument tożsamości;
 • tymczasowy polski dokument podróży wydaje się cudzoziemcowi wysiedlonemu lub relokowanemu albo w przypadku wykonywania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
 • w przypadku wymiany karty pobytu wydanej cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE po uprzednim uzyskaniu ochrony międzynarodowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w związku z koniecznością zmiany treści adnotacji w tym dokumencie wskazującej, które państwo członkowskie obecnie udziela ochrony temu cudzoziemcowi.

Tetiana Sharapova

Kreatywność jest sensem życia Tetiany. Pisze wiersze, scenariusze i artykuły. Robi zdjęcia. Potrafi znaleźć wspólny język z ludźmi. Z wzajemnością uwielbia zwierzęta, zwłaszcza koty i psy. Miłośniczka książek, komiksów oraz gier komputerowych.

podziel się
Popularne
Polecane
Najnowsze

Możliwość komentowania została wyłączona.