Polscy pracodawcy nie będą już mogli płacić Ukraińcom mniej

21 września 2022
Kobieta pracująca jako mechanik

Zgodnie z nowym polskim projektem ustawy, w najbliższym czasie nastąpią istotne zmiany w zatrudnianiu pracowników zagranicznych. Ze względu na dużą liczbę ukraińskich migrantów, zmiany dotkną przede wszystkim Ukraińców. Ten projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej RP.

Mowa o ustawie RP z 20 kwietnia 2004 roku „O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. Odpowiadamy o tym, jak było wcześniej i jakie nastąpią zmiany.

Co przewidują zmiany?

Zgodnie z nowym projektem ustawy o cudzoziemcach przewiduje się następujące zmiany:

 • Osoby, które nie mają obywatelstwa polskiego lub Unii Europejskiej nie będą mogły zarabiać mniej wykonując tę samą pracę.

Pracodawca będzie zobowiązany do wskazania wynagrodzenia pracownika zagranicznego we wniosku, który składa, zatrudniając cudzoziemca.

 • Zostanie utworzona osobna baza danych dotycząca planu wynagrodzeń.

Dzięki tej bazie urzędnicy starostwa będą mogli sprawdzić, czy wynagrodzenie cudzoziemca odpowiada średniemu wynagrodzeniu na tym stanowisku. Pod uwagę będzie brany również region, w którym cudzoziemiec jest zameldowany.

 • Będzie można złożyć wniosek o zezwolenie na pracę drogą elektroniczną.

Możliwość złożenia elektronicznego wniosku o zezwolenie na pracę powinno znacznie ograniczyć biurokrację i znacznie ułatwić ten proces.

 • Zniesienie testu rynku pracy

Od teraz pracodawcy, którzy chcą zatrudnić cudzoziemca, nie będą musieli uzyskiwać od starosty informacji o tym, czy na wolne miejsce pracy ubiega się jakikolwiek obywatel polski.

 • Brak możliwości zatrudnienia w tych firmach, które mają zaległości w opłacaniu składek społecznych lub podatków

Od tej pory firmy te nie będą mogły zatrudniać cudzoziemców.

Jak wygląda zatrudnienie teraz?

Obecnie specjalne warunki dotyczą Ukraińców, którzy przyjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku. Według nich Ukrainiec może znaleźć pracę bez specjalnego zezwolenia. Konieczne jest jedynie posiadanie zezwolenia na legalny pobyt w Polsce.

Ale istnieją pewne wymagania wobec pracodawców. Wśród nich:

 • Pracodawca w ciągu 14 dni od rozpoczęcia pracy Ukraińca musi powiadomić powiatowy ośrodek pracy, że zatrudnił obywatela Ukrainy.

Można to zrobić również poprzez elektroniczny system praca.gov.pl.

 • We wniosku pracodawca musi wskazać swoje dane, dane osobowe pracownika (tylko dokument podróży i numer PESEL, jeśli został podany) oraz informacje o pracy, którą ma wykonywać Ukrainiec.

Zobacz też: Wynagrodzenie w Polsce – „brutto” i „netto”

W szczególności należy również zwrócić uwagę na rodzaj umowy, która jest zawierana w formie pisemnej i tłumaczona na język ukraiński.

 • W ciągu kolejnych 7 dni od rozpoczęcia pracy należy przekazać dane pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
 • Jeśli umowa o pracę zostanie zawarta na dłuższy okres (ponad rok), to później konieczne będzie wystąpienie do wojewody o zezwolenie na pracę, gdyż ochrona czasowa obowiązuje tylko przez 18 miesięcy (do 23 sierpnia 2023 roku).

Jeśli nie wystąpisz do wojewody, to po wygaśnięciu ochrony czasowej pracownik z Ukrainy nie będzie mógł dalej legalnie pracować.

Jak wygląda sytuacja z osobami, które nie podlegają specustawie?

A jak wygląda sytuacja tych, którzy przyjechali do Polski wcześniej? W tym przypadku, aby legalnie pracować w Polsce, należy:

 • Posiadać dokument o dopuszczeniu go do polskiego rynku pracy. Należą do nich:
 1. Pozwolenie na pracę
 2. Pozwolenie na pracę sezonową.
 3. Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
 4. Pozwolenie na pobyt czasowy i pracę.
 • Posiadać dokument pobytowy, który zawiera prawo do pracy (na przykład odpowiednią wizę lub zezwolenie na pobyt);
 • Pracować tylko na warunkach określonych w dokumentach i oświadczeniach pracodawcy;
 • Podpisać z pracodawcą odpowiednią umowę o pracę.

Nowe zmiany będą jednak dotyczyć zarówno tych, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego, jak i tych, którzy przebywali i pracowali w kraju wcześniej.

Niedawno pisaliśmy też o tym, czy Ukraińcy mogą otrzymać „polską” emeryturę. Ukraińcy mogą otrzymywać emeryturę w Polsce, ale pod pewnymi warunkami. Również do tego trzeba zebrać pakiet niezbędnych dokumentów.

Tetiana Sharapova

Kreatywność jest sensem życia Tetiany. Pisze wiersze, scenariusze i artykuły. Robi zdjęcia. Potrafi znaleźć wspólny język z ludźmi. Z wzajemnością uwielbia zwierzęta, zwłaszcza koty i psy. Miłośniczka książek, komiksów oraz gier komputerowych.

podziel się
Popularne
Polecane
Najnowsze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *